top of page

GDPR- Patiëntengegevens

Om goede zorg te verlenen aan onze patiënten hebben we verschillende gegevens van hun nodig. Als gevolg van nieuwe Europese wetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, of afgekort in het Engels de GDPR) is het onze taak om u mee te delen welke gegevens we van onze patiënten verzamelen en wat we daarmee precies doen. 

bottom of page